termene&condiţii card gold!

 

Contract privind Programul Western Union® Gold Card (valabil din septembrie 2010) Informaţii Importante pentru Participanţii la Programul Western Union® Gold Card

Prezentul Contract privind Programul Western Union® Gold Card (“Contractul”) conţine termenii şi condiţiile care guvernează Programul Western Union® Gold Card (“Programul”). Termenii “Western Union”, “noi”, “nouă” şi “al nostru” utilizaţi în prezentul Contract înseamnă Western Union Payment Services Ireland Limited, o societate înregistrată în Irlanda sub numărul 471360, cu sediul social în Richview Office Park, Unit 9, Clonskeagh, Dublin 14, Irlanda. “Dumneavoastră” şi “al dumneavoastră” înseamnă persoana căreia Western Union® Gold Card (“Cardul”) îi este emis conform prezentului Contract. “Destinatar” înseamnă fiecare persoană căreia îi sunt transmişi bani în numele dumneavoastră de către noi sau de către agentul nostru. “Expeditor” este fiecare persoană de la care dumneavoastră primiţi bani prin intermediul nostru. “Locaţia Agentului Participant” înseamnă o locaţie a Agentului Western Union care participă la Program. Puteţi obţine o listă a Agenţilor Participanţi contactându-ne conform celor prevăzute în Sectiunea 7.

 
 
 1. Acesta este Contractul dumneavoastră încheiat cu noi.
 2. Descrierea Programului.
 3. Participarea la Program.
 4. Beneficii.
 5. Comunicări.
 6. Dezvăluirea Informaţiilor privind Contul către Terţe Persoane.
 7. Contactarea Western Union.
 8. Carduri inactive.
 9. Cesiune.
 10. Conflicte şi Independenţa Clauzelor.
 11. Modificare.
 12. Anulare.
 13. Legea alicabilă.
 14. Modificarea Termenilor şi a Condiţiilor.

1. Acesta este Contractul dumneavoastră încheiat cu noi.

Dumneavoastră ar trebui să citiţi prezentul Contract şi să-l păstraţi pentru evidenţa dumneavoastră. Prin angajarea în, utilizarea Cardului sau prin participarea în altă modalitate la Program, dumneavoastră acceptaţi termenii prezentului Contract. Cardul dumneavoastră permite efectuarea oricărei tranzacţii din cadrul Programului. Cardul dumneavoastră rămâne proprietatea Western Union şi trebuie returnat către noi imediat la solicitarea noastră, oricând în caz de abuz, anulare a Contractului sau încetare a Programului. Pentru a beneficia de toate avantajele sale, Cardul poate fi folosit numai de dumneavoastră. Utilizarea sa este supusă termenilor prezentului Contract. Cardul dumneavoastră este personal şi nu poate fi împrumutat.

2. Descrierea Programului.

Avantaje: Programul vă permite să solicitaţi efectuarea unei tranzacţii de Transfer de Bani Western Union la locaţiile Agentului Participant (“Tranzacţie Calificată”) într-o modalitate mai avantajoasă şi mai rapidă. Programul vă permite să furnizaţi informaţii în legatură cu dumneavoastră prin intermediul acestui formular şi de fiecare dată când trimiteţi sau primiţi bani prin intermediul unei Tranzacţii Calificate, pe care noi o vom stoca electronic prin intermediul unei baze de date care va fi administrată de către Western Union astfel încât va fi disponibilă automat la locaţiile Agentului Participant de fiecare dată când prezentaţi Cardul dumneavoastră. Lista locaţiilor Agentului Participant poate fi obţinută prin apelarea Centrului de Servicii pentru Clienţi privind Programul Western Union® Gold Card sau prin adresarea în scris conform celor prevăzute în Secţiunea 7 de mai jos. Toate transferurile de bani pe care le iniţiaţi prin utilizarea Programului sunt supuse termenilor şi condiţiilor prevăzute în prezentul Contract, precum şi termenilor şi condiţiilor aplicabile Tranzacţiilor Calificate iniţiate la locaţiile Agentului Participant unde trimiteţi/primiţi bani (aceşti termeni şi condiţii apar pe formularele “Pentru a trimite bani” şi “Pentru a primi bani” disponibile la locaţiile Agentului Participant). Pentru a utiliza Cardul şi a participa la Program, trebuie să îndepliniţi toate cerinţele prevăzute de lege care să vă permită să trimiteţi/primiţi bani într-o sau dintr-o anumită ţara.

3. Participarea la Program.

Programul este deschis persoanelor fizice care au împlinit vârsta de 18 ani şi care au resedinţa principală la o adresă valabilă din România. Va fi acceptată doar o singură aplicaţie din partea unei persoane. Putem, la latitudinea noastră, să refuzăm acceptarea aplicaţiei dumneavoastră dacă nu îndepliniţi cerinţele noastre privind aplicaţia la Program.

4. Beneficii.

Toate beneficiile oferite pot fi modificate sau anulate fără notificare prealabilă din partea noastră, cu aplicarea în mod corespunzător a restricţiilor locale şi a modificărilor.

5. Comunicări.

Prin furnizarea numărului dumneavoastră de telefon, a adresei de e-mail şi/sau a numărului de telefon mobil, ca parte a procesului de aplicaţie, dumneavoastră consimtiţi în mod expres ca Western Union să vă contacteze din când în când prin telefon, e-mail sau SMS/MMS, în vederea prezentării de ştiri, oferte, servicii sau promoţii privind serviciile Western Union. Dumneavoastră întelegeţi şi sunteţi de acord că orice costuri impuse de furnizorul unor asemenea servicii sunt doar responsabilitatea dumneavoastră. Vă puteţi retrage consimţământul oricând contactându-ne după cum este prevăzut în Secţiunea 7 de mai jos.

6. Dezvăluirea Informaţiilor privind Contul către Terţe Persoane.

A. Prin participarea la Program, sunteţi de acord ca Western Union şi locaţiile Agentului Participant pot stoca, retrage, accesa, procesa, transmite sau utiliza toate informaţiile despre dumneavoastră pe care le furnizaţi în legătură cu participarea dumneavoastră la Program în vederea prestării către dumneavoastră a serviciilor solicitate (încluzând, printre altele, pentru scopuri precum administrare, servicii clienţi, validare utilizator, prevenirea fraudei şi activităţi de dezvoltare a produselor şi a afacerii, precum şi pentru a completa informaţiile dumneavoastră cu informaţii obtinute din surse accesibile publicului, cum ar fi informaţii care să valideze acurateţea adresei dumneavoastră). În măsura permisă de legea aplicabilă, dumneavoastră sunteţi de asemenea de acord ca Western Union vă poate contacta cu privire la produsele şi serviciile noastre, pe care le considerăm a fi de interes pentru dumneavoastră, şi că Western Union poate dezvălui informaţii pe care dumneavoastră le furnizaţi către Western Union către alte persoane care vă pot contacta cu privire la produse sau servicii care au legătură cu participarea dumneavoastră la Program. În cazul în care nu doriţi să fiţi contactaţi de către alte persoane decât Western Union şi afiliaţii săi şi locaţiile Agentului Participant sau dacă nu doriţi să fiţi contactaţi în legătura cu detalii privind produsele şi/sau serviciile noastre, vă rugăm să contactaţi Western Union în modalitatea prevazută în Secţiunea 7 de mai jos.
B. Noi putem de asemenea să dezvăluim informaţii către terţe persoane, când este necesar în mod rezonabil, în scopul prevenirii sau descoperirii infracţiunilor, al arestării şi condamnării infractorilor, al apărării securităţii naţionale sau oricând avem obligaţia să procedăm astfel potrivit legii.
C. Informaţiile pot fi păstrate de către Western Union pentru aceste scopuri şi pentru a vă furniza serviciul pe care l-aţi solicitat, în ţări din afara Spaţiului Economic European, inclusiv Statele Unite, dar nu exclusiv, a căror legislaţie privind viaţa privată poate fi mai puţin restrictivă. Informaţiile vor fi transferate pentru scopurile menţionate în aceşti Termeni şi Condiţii şi pentru a permite Western Union să vă furnizeze serviciile sale şi servicii suplimentare, produse sau programe de loialitate sau avantaje, precum şi pentru scopuri interne, precum administrarea relaţiei cu clienţii, scopuri de marketing, conformarea cu cerinţele legale, cercetare şi analiză clienţi. Categoriile de date transferate includ date personale de identificare, detalii de contact şi informaţii în legătură cu transferul de bani. Aceste date pot fi accesate de către afiliaţii Western Union, astfel cum sunt definiţi de către legea aplicabilă, incluzând Western Union Payment Services Ireland Ltd, Western Union Payment Services UK Limited, Western Union International Limited, şi Western Union Financial Services, Inc, MT Payment Services Operations EU/EEA Ltd, MT International Operations Limited, WU Payment Services Network EU/EEA Ltd, pentru oricare din scopurile menţionate în aceşti Termeni şi Condiţii.
D. Dumneavoastră confirmaţi că aţi notificat orice terţă persoană (expeditor sau destinatar, după cum este necesar pentru a furniza serviciul) cu privire la modul în care informaţia privind terţele persoane (dacă este solicitată în formularele noastre şi pe durata programului dumneavoastră) va fi folosită şi procesată, după cum este prevăzut mai sus, şi că aţi obţinut acordul terţei persoane pentru aceste scopuri.
E. Western Union nu va reţine informaţiile, preferinţele de marketing şi istoria tranzacţiilor expeditorului pe baza graficelor noastre cu înregistrări pe o perioadă mai mare decât este necesar pentru scopurile pentru care datele au fost colectate şi în conformitate cu legile aplicabile.

7. Contactarea Western Union.

Dumneavoastră puteţi contacta Western Union: pentru a vă retrage din Program, pentru a raporta un Card pierdut sau furat, pentru a solicita un Card de înlocuire, sau pentru a schimba sau a corecta alegerea dumneavoastră personală sau pentru a solicita o copie a datelor pe care Western Union le deţine în legătură cu participarea dumneavoastră la Program. Dacă aveţi întrebări despre practicile noastre legate de confidenţialitate sau despre informaţiile păstrate referitoare la dvs. contactaţi-ne clic aici. Puteţi contacta Western Union prin accesarea site-ului www.westernuniongold.com sau scriindu-ne la adresa: Western Union, C/O Teleperformance, Thisseos 330, Kallithea, Atena 17675, Grecia.

8. Carduri inactive.

În cazul în care nu utilizaţi Cardul dumneavoastră pentru o perioadă de un an, putem suspenda participarea dumneavoastră la Program fără a vă notifica în acest sens.

9. Cesiune.

 

Putem cesiona acest Contract fără a obţine consimţământul dumneavoastră. Fără a aduce atingere niciunei alte prevederi din prezentul Contract, nu puteţi cesiona sau transfera Cardul dumneavoastră sau permite altora să utilizeze Cardul dumneavoastră. Veţi fi responsabil pentru orice utilizare neautorizată a Cardului dumneavoastră, cu excepţia cazului în care şi până la data la care îl raportaţi către Western Union ca fiind pierdut sau furat, contactându-ne conform celor prevăzute în Secţiunea 7 de mai sus.

10. Conflicte şi Independenţa Clauzelor.

În cazul în care orice prevedere a prezentului Contract este declarată nevalabilă sau imposibil de pus în executare, restul Contractului nu va fi afectat.

11. Modificare.

Putem modifica din când în când termenii prezentului Contract, notificându-vă în prealabil în scris. Termenii prezentului Contract pot fi obtinuţi oricând prin accesarea site-ului www.westernuniongold.com sau contactându-ne conform celor prevăzute în Secţiunea 7 de mai sus. Continuând să utilizaţi serviciile noastre prin iniţierea unei tranzacţii de transfer de bani Western Union sau prin primirea de bani utilizând Cardul după ce prezentul Contract este modificat, dumneavoastră sunteţi de acord cu privire la o astfel de modificare.

12. Anulare.

Putem anula Programul, prezentul Contract sau posibilitatea dumneavoastră de a participa la Program de îndată, fără a vă notifica în acest sens. Dumneavoastră puteţi anula prezentul Contract în orice moment, notificând Western Union în scris. Dacă procedaţi astfel, participarea dumneavoastră la Program va înceta în termen de 30 zile de la momentul la care primim solicitarea dumneavoastră în scris în acest sens. Anularea prezentului Contract nu va afecta obligaţiile dumneavoastră decurgând din acest Contract cu condiţia ca aceste obligaţii să poată fi menţinute după încetarea prezentului Contract.

13. Legea alicabilă.

Prezentul Contract şi relaţia între Părti va fi guvernată de, şi va fi interpretată în conformitate cu legea română. Părţile la prezentul Contract supun acest Contract în mod irevocabil jurisdicţiei instanţelor judecătoreşti din România.

14. Modificarea Termenilor şi a Condiţiilor.

Termenii şi Condiţiile Western Union vizând transferul de bani pot varia din când în când. Termenii şi Condiţiile actualizate ale Western Union privind transferul de bani sunt menţionate pe formularele de trimitere de banii, iar pentru chitanţele automate pentru clienţi, acestea apar în documentul "Termeni şi Condiţii" pe care îl primiţi împreună cu chitanţa. Acestea sunt de asemenea disponibile la punctele de vânzare (la cerere).